8/15
     v indiánském tábořišti         07-04-2012 12:12:18
 
07 1212 18