12/16
     sobota         03-06-2023 22:20:30
 
0603  2220 30