66/70
     Střevlík Zlatý         14-05-2010 14:30:35
 
14 1430 35