206/235
     tohle není člen výpravy, ale náhodně se pasoucí prasátko         08-07-2009 12:45:04
 
0708 124504