190/235
     horská chata pod Huascaránem         04-07-2009 17:03:33
 
0704 170334