168/235
     socha ježíše nad rumištěm nad starým Yungayem         30-06-2009 11:17:17
 
0630 111716