68/235
     vrcholová pyramida         20-06-2009 09:31:41
 
0620 093142