48/235
     zasloužený odpočinek         19-06-2009 10:00:05
 
0619 100006