12/45
     u Čertova mostu         16-07-2020 15:10:11
 
16  1510 11