Kathmandu Durbar square, Basantapur
15.10.08 1:50
232[245]
JAlbum 6.5