Kathmandu Durbar square, Basantapur
15.10.08 11:48
231[245]
JAlbum 6.5