Kathmandu Durbar square, Basantapur
15.10.08 11:25
227[245]
JAlbum 6.5