165/195
     Piton uprostřed kaldery         23-07-2013 14:37:55
 
23 1437 55