161/195
     dno kráteru         23-07-2013 13:48:31
 
23 1348 31