151/195
     dno kráteru         23-07-2013 11:37:53
 
23 1137 53