138/195
     mráz před stanem         22-07-2013 08:00:16
 
22 0800 16