23/195
     ubytování zvenku         13-07-2013 08:43:37
 
13 0843 37