120/225
     přestávka         22-05-2011 14:06:18
 
0522 14 06 18