20/225
     Standa na stolové hoře         18-05-2011 14:31:09
 
0518 14 31 09