51/60
     sestup kuloárem pod Berninou         08-07-2011 09:59:09
 
08 0959 09