155/175
     v údolí Rio Colorado         09-02-2011 10:34:07
 
02 09 10 34 07