154/175
     v údolí Rio Colorado         09-02-2011 10:22:51
 
02 09 10 22 51