151/175
     ráno v údolí Rio Colorado         09-02-2011 07:57:09
 
02 09 07 57 09