139/175
     v základním táboře         06-02-2011 09:36:32
 
02 06 09 36 32