137/175
     mísení vod         05-02-2011 19:01:17
 
02 05 19 01 17